Al utilizar nuestros sitio web, el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Más información en Privacy Policy
Carrito de compra
0 artículos para €0
Su carrito está vacío.
¿Está buscando Bare-Metal?

Regio Invest LT+

UAB „Cherry servers“ pradėjo įgyvendinti projektą „Inovatyvių paslaugų plėtra UAB „Cherry Servers“, kuriuo siekiama užtikrinti inovatyvių paslaugų teikimą įmonės klientams. Įgyvendinant projektą nusidėvejusi ir neefektyvi duomenų centro įranga bus pakeičima nauja, kuri ne tik užtikrins geresnę paslaugų kokybę, bet ir sudarys galimybes kurti naujus produktus. Įgyvendinus projektą bus užtikrinamas kokybiškesnis paslaugų teikimas bei platesnis teikiamų paslaugų spektras. Tai padės paskatins įmonės konkurencingumo didėjimą ir užtikrinans teigiamus veiklos rezultatus. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio Invest LT+“ (03.3.1-LVPA-K-803). Projekto įgyvendinimui skirta 337 739,00 EUR suma, sudaranti 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2019 metų spalio 1 d.